Homepage

CBD OIL
&
HEMP IN THAILAND

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์ใช้ต้นกัญชาหรือสารเคมีในการรักษาโรคหรือสภาวะต่างๆ โดยพื้นฐานแล้วเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

กระทู้ล่าสุด

American Hemp Seeds – ซื้อเลย

เมล็ดกัญชาของอเมริกาและตลาดกัญชาทั่วโลกมี เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็

เมล็ดป่านคุณภาพสูงเปิดโอกาสให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

การขยายพันธุ์พืชด้วยสายพันธุ์กัญชา CBG ที่ทำกำไรได้ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูก ช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทา

“น้ำมัน CBD คืออนาคต”