มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ทำวิจัยกัญชาร่วมกับ JSP เพื่อใช้ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น Uni แห่งต่อไปของประเทศไทยที่จะขึ้นรถไฟ CBD อะไร QSWOWNEWS รายงาน:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) co., Ltd. บันทึกความเข้าใจดังกล่าวลงนามโดยรศ. ศ. กาสินีวิฑูรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณจิน ธ นาสันติพิสุทธิ์ประธาน บริษัท JSP ความตั้งใจของ MOU คือการวิจัยและพัฒนาการศึกษากัญชาร่วมกันและทำการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ในอนาคต คณะกรรมการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ บริษัท JSP ร่วมลงนามในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

รศ. กาสินีวิฑูรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่าเป้าหมายของ MOU กับ JSP Company คือการวิจัยร่วมกันและพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาทำการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในอนาคตและเผยแพร่งานวิจัยฉบับเต็มสู่สาธารณะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า MOU จะส่งเสริมความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ บริษัท JSP

ดร. สิทธิชัยแดงประเสริฐซีอีโอ บริษัท เจ. เอส. พี. ระบุว่า บริษัท ของเรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลกำไรโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของไทย เรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่สามารถขายได้ในประเทศและต่างประเทศ เราขึ้นอยู่กับงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อค้นหากระบวนการสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว จากนั้นเราจะทำงานร่วมกับภาคการแพทย์เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบันแทนยาแผนโบราณหรือสมุนไพร บริษัท ของเราจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เกษตรกรปลูกผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ บริษัท เจ. เอส. พี. ฟาร์มาซูติคอลแฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังทำงานร่วมกันเพื่อวิจัยการศึกษากัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ทดลองปลูกต้นกัญชาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิด (ห้องปรับอากาศ) และทำการฝึกอบรมหลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา

Leave a Comment