โรคเชื้อราจากกัญชงเน้นความกังวลที่เพิ่มขึ้น

โรคเชื้อราจากกัญชงกำลังกวาดฟาร์มป่านในรัฐลุยเซียนา ปัญห … Read more โรคเชื้อราจากกัญชงเน้นความกังวลที่เพิ่มขึ้น

ป่านบ่ม; วิธีการรักษาการเก็บเกี่ยวดอกกัญชง

การบ่มกัญชาเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการปลูกกัญ … Read more ป่านบ่ม; วิธีการรักษาการเก็บเกี่ยวดอกกัญชง

การอัปเดตล่าสุดของกฎระเบียบ DEA มีความกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชา

การอัปเดตล่าสุดของกฎระเบียบ DEA มีความกังวลเกี่ยวกับอุต … Read more การอัปเดตล่าสุดของกฎระเบียบ DEA มีความกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชา