ป่านบ่ม; วิธีการรักษาการเก็บเกี่ยวดอกกัญชง

การบ่มกัญชาเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการปลูกกัญ … Read more ป่านบ่ม; วิธีการรักษาการเก็บเกี่ยวดอกกัญชง

ความต้องการสารอาหารของกัญชาตามระยะการเจริญเติบโต

ความต้องการธาตุอาหารของป่านจะเปลี่ยนไปเมื่อพืชเจริญเติบ … Read more ความต้องการสารอาหารของกัญชาตามระยะการเจริญเติบโต